Toen ik al heel lang op deze wereld was en al heel lang marmerpapier maakte,  wou ik iets anders doen. Ik wilde zo graag koppen boetseren. Het ging me niet om die koppen, maar om de gevoelens die dan tevoorschijn komen. Ik begon met het gevoel hulpeloosheid. En terwijl ik bezig was kwamen er verwante uitdrukkingen langs zoals luisteren en overgave. Daarna boetseerde ik verwondering. Dat is een gevoel met kracht. Als je verwondering boetseert kom je vertedering tegen en beschouwing. Er is zoveel hardheid te zien in de wereld en te lezen in de krant, dat het een goede zaak is om als tegenwicht een rij monniken te maken die je peinzend aankijken. En nu boetseer ik zoiets als verstandhouding of bewustzijn of empathie. Dat zijn krachtige uitdrukkingen met veel gevoel. Boetseren is stil werk. De klei is nat en geeft makkelijk mee. Je  zoekt naar een vorm, je duwt en wrijft de ronding van een wang, de vorm van een mond, de lijn van lippen. Keramische beelden zijn zeldzaam. Beelden worden gewoonlijk gehakt uit steen of hout, of gegoten in brons. Ze worden zelden gemaakt van klei, omdat klei krimpt bij het drogen en dan begint te scheuren. Daarom moeten keramische beelden hol gemaakt worden en dat is lastig. Daarna worden ze gebakken en zijn ze sterk. Mijn koppen zijn ongeveer 45 centimeter hoog. Ik zou ze hoger willen maken maar dan passen ze niet meer in de oven.
Startpagina Startpagina Info Info Sculptures Sculptures Sculptures 2 Sculptures 2 Marbled books Marbled books Marbled papers Marbled papers Contact Contact
Long ago, when I was already making marbled paper for a long time, I allowed myself to create something else. I dreamt of modelling ceramic portrays. It wasn’t just about the portrays but over more about the beautiful emotions that can appear  in their faces. I started with the feeling of helplessness and while I was working similar feelings like listening and submission came up. After that I moulded the feeling of wonder, which is a powerful emotion. While modelling surprise you come across tenderness and reflection. There is so much harshness to see in the world and to read about in the newspapers that I decided, for the sake of counterbalance, to make a row of monks that look at you penseel. And nog I mould sort of understanding, consciousness or empathy. Moulding is silent work. The clay is wet and it easily yields to pressure. You look for a form, you press and rub the rounding of a cheek, the form of a mouth, the line of a lip. Ceramic sculptures are rare. Sculptures are mainly carved in stone or wood or cast in bronze. They are seldom made of clay, because clay shrinks when it dries, which causes cracks. That is why ceramic sculptures should be made hollow, which is difficult. After baking the ceramic sculptures are very strong and don't break easily. My ceramic portrays are approximately 45 cm high I would like to make them higher, but then they don' t fit into the oven.
Info Info